پاورپوینت مدیریت سیلاب در ژاپن-57 اسلاید

پاورپوینت مدیریت سیلاب در ژاپن-57 اسلاید

پاورپوینت مدیریت سیلاب در ژاپن-57 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

 

 

 

آمار بارش سالیانه دنیا

رودخانه های ژاپن

 

عوامل موثر بر مدیریت سیلاب در ژاپن

ملاحظه کامل ترکیب روش های سازه ای و غیر سازه ای هماهنگ با حوضه های متنوع رودخانه ای
خرید آنلاین